Số nào phù hợp với hình tam giác cuối cùng?

Số nào phù hợp với hình tam giác cuối cùng?