Hãy tìm một người sẽ chấp nhận mọi rủi ro cho bạn ...

Hãy tìm một người sẽ chấp nhận mọi rủi ro cho bạn ...