Hãy mạnh mẽ ngay bây giờ vì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Hãy mạnh mẽ ngay bây giờ vì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.